Kørekort i Danmark: regler

  kørekort priser

  For at køre bil, varevogn, lastbil, bus, scooter eller motorcykel i Danmark skal du have et gyldigt kørekort med en ren straffeattest. Hvis du vil trække en stor trailer, skal du have et gyldigt kørekort.

  Hvad er forudsætningerne for at få et kørekort?

  Uanset om du ansøger om et nyt kørekort eller forlænger et eksisterende kørekort, skal du gennemgå køretimer hos en autoriseret kørelærer. Derudover skal du bestå en køreprøve (en teoriprøve og en praktisk prøve). Det vil hjælpe, hvis du også er registreret i det danske centralregister for at få et kørekort i Danmark.

  Når du ansøger om kørekort, skal du bruge:

  Et fotografi

  Gyldig billedlegitimation som f.eks. et pas eller et kørekort

  En attest fra en læge

  For færdselsrelateret førstehjælp, et bevis for gennemførelse.

  Uden opholdstilladelse kan du ikke lovligt opholde dig i Danmark uden opholdstilladelse. Hvis kommunen mener, at du skal bevise, at du har ophold i Danmark, vil de måske have ekstra dokumenter fra dig.

  Hvornår kan du få dit almindelige bilkørekort?

  Som 17-årig og ni måneder gammel kan du begynde at tage køretimer til almindelig bil, men du skal vente til 18 år for at få kørekort. kørekort pris får du besked om via køreskolen eller kommunen.

  Forskellige kørekort har forskellig gyldighedsperiode.

  Et kørekort til et almindeligt køretøj, f.eks. en bil, knallert eller motorcykel, har typisk en gyldighedsperiode på 15 år. Hvis der er helbredsmæssige årsager, kan varigheden dog være kortere, hvis der er helbredsmæssige årsager.

  – Kørekort er typisk gyldige i fem år for varevogne, lastbiler og busser.

  – Tidligere års kørekort er gyldige indtil udløbsdatoen på kortet.

  Er dit danske kørekort gyldigt i andre lande?

  Et almindeligt kørekort er tilstrækkeligt i alle nordiske lande, EU, Schweiz og Liechtenstein.

  Der kan være behov for et internationalt kørekort for at besøge et land uden for EU eller EØS. Hvis du kører gennem mange lande på samme rejse, kan det være nødvendigt med flere internationale kørekort. Kontakt landets ambassade i din destinationsby for at få flere oplysninger.

  Et dansk kørekort skal som regel ombyttes til et kørekort, som du har fået i dit nye opholdsland, inden det danske kørekort udløber, når du flytter til et andet nordisk land.

  Er det muligt at køre i Danmark med et udenlandsk kørekort?

  Du skal være i besiddelse af et gyldigt kørekort fra et nordisk land, et EU-land, Schweiz, Liechtenstein eller Færøerne. Du kan som regel bruge det i Danmark. Kørekort i Grønland er underlagt yderligere regler.

  Hvordan kan du få et dansk kørekort, hvis du har et udenlandsk kørekort?

  Kørekort fra EU- eller EØS-lande eller Færøerne kan i de fleste situationer ombyttes til et dansk kørekort, hvis du bor i Danmark. Du skal henvende dig til din lokale kommunes borgerservicecenter. På Vejdirektoratets hjemmeside kan du finde ud af, hvilke papirer du skal medbringe og kørekort priser.